Cosmo Auto

Hypotheek Verkrijgen Wordt Steeds Moeilijker

Een aankoop van een onroerend goed is meestal de grootste en belangrijkste investering in het leven. Om ervoor te zorgen dat het eigenwoningbezit op een stabiele basis berust, is een adequate kapitaalratio belangrijk. Naast een lening van een bank zijn er ook andere financieringsbronnen, zoals een gezinspensioen of een lening voor familieleden. Eventueel kun je uitwijken naar een lening zonder BKR toetsing, kijk op de website spaarbuidel.nl/geld-lenen-zonder-bkr/ om alles te weten te komen over deze type lening.

Een Eigen Woning Middels Hypotheek Wordt Steeds Duurder

De droom om een eigen huis te hebben, wordt voor veel mensen een beetje duurder. Waarom? De aankoop en, op langere termijn, het bezit van een onroerend goed vereisen een iets hoger deel van het eigen vermogen dan voorheen.

Over het algemeen is de regel dat ten minste 20 procent van de waarde van het onroerend goed wordt gefinancierd met zijn eigen geld. 80 procent levert gewoonlijk een bijdrage aan een bank of andere financiële instelling via een hypotheeklening. Steeds meer mensen kiezen voor de persoonlijke lening. Meer info over dit type lening op de website https://spaarbuidel.nl/persoonlijke-lening.

10% Eigen Vermogen Voor Het Verkrijgen Van Een Hypotheek

Sinds 2012 hebben de autoriteiten en de Bankersvereniging geleidelijk een verstrakking doorgevoerd die zowel voor nieuwe als bestaande hypotheken geldt. Terwijl in het verleden het volledige eigen vermogen afkomstig kon zijn van fondsen van de tweede pijler (pensioenfonds), is er vandaag meer “echt” eigen vermogen nodig – ten minste 10 procent.

Deze omvatten contanten op een lopende rekening of spaarrekening, activa van de derde pijler, repo-beleid of verhandelbare effecten die u kunt verkopen. Naast dit eerste deel van het “harde” eigen vermogen kunnen vooruitbetaalde of verpande activa van het pensioenfonds nog steeds worden gebruikt.

Ook Familieleningen Zijn Qua Regel- En Wetgeving Veranderd

Leningen van familieleden en vrienden kunnen alleen worden gecrediteerd als financiële steun of eigen vermogen voor zover ze noch rentedragend noch terug betaalbaar zijn. Om dit te verifiëren, hebben banken vandaag de dag gepaste documentatie nodig, zoals een kopie van de lening- of erfrechtovereenkomst. Als een rijke oom je bijvoorbeeld een beurs van 100.000 frank toestaat, is het alleen echte aandelen als hij je het geld geeft.

Het criterium is dus niet de herkomst van de fondsen, maar vooral de vraag of er sprake is van een aflossings- of renteverplichting. Op grond van de nieuwe bepalingen hebben banken het recht om giften en geërfde premies als eigen vermogen te tellen. Anderzijds zijn rentedragende leningen van nabestaanden precies hetzelfde als een banklening (schuld).

Overigens moeten deze leningen ook in aanmerking worden genomen bij het beoordelen van de financiële levensvatbaarheid. Dit betekent dat de totale vaste kosten (inclusief nabestaandenleningen), afschrijvingen en bijkomende kosten voor het condominium of huis goed verdraagbaar moeten zijn in verhouding tot uw inkomen.

Eigen Vermogen Hypotheek Lenen

Relatieve leningen zijn nog steeds van geval tot geval nuttig. Als de bank bijvoorbeeld de aankoopprijs of de huidige marktwaarde van het onroerend goed lager instelt, en de banklening slechts ongeveer 70 procent dekt. In dit geval is een relatieve lening een welkome hulp voor u om het eigen vermogen voor woningfinanciering of een renovatieproject te betalen.

Om ervoor te zorgen dat alles in orde is, moeten leningen tussen familieleden en vrienden duidelijk en schriftelijk worden geregeld. De leningsovereenkomst definieert het bedrag van de lening, rente, aflossing, opzeggingstermijn en inbeslagname. Het is ook belangrijk om geen eenzijdige mensen te bevoordelen om gezinsvrede niet in gevaar te brengen. Als de zoon bijvoorbeeld een lening met lage rente van zijn ouders ontvangt.

Jonge Mensen Kunnen Profiteren

Vooral voor jongere mensen die dromen van een huis, zijn de belemmeringen voor eigen vermogen relatief hoog. Maar met een goed financieel en spaarplan – bijvoorbeeld met betalingen in de derde pijler of spaargeld door middel van waardepapieren – ligt de droom om een ​​huis te bezitten ook binnen handbereik.

0
0
0
0
0
0