Cosmo Auto

Moeten Stadsbewoners In De Toekomst Meer Betalen Voor De Zorgverzekering

Het geschil over de wettelijke ziekteverzekering wordt voortgezet. Het gaat om financiering en experts plannen hier radicale veranderingen. Dat geldt ook voor de bijdragen voor de ziekteverzekering in de toekomst op basis van de verblijfplaatsen. Iedereen die in de stad woont moet meer betalen dan degene die in een landelijke regio van Duitsland woont.

Er Is Een Rapport Opgesteld Voor Deze Kwestie

Gezondheidsdeskundigen hebben een mening opgesteld en deze nu voorgelegd aan het federale ministerie van volksgezondheid. Dit rapport spreekt onder andere over een “gerichtheid op de toewijzing van fondsen”, goed voor een jaarlijks bedrag van 230 miljard euro. De deskundigen stellen voor om het bedrag van de bijdragen in de wettelijke ziekteverzekering te wijzigen. Meer informatie op de website: https://verzekering-winkel.com/inboedelverzekering/

Bijdragen moeten in de toekomst worden berekend op basis van regionale gezondheidskosten. Deze kosten zijn veel hoger in de stad dan op het platteland. In feite zouden degenen die een wettelijke ziekteverzekering hebben en in de stad wonen hogere bijdragen moeten betalen. Er zijn naar de zorgverzekeringen nog veel meer verzekeringen zoals de aansprakelijkheidsverzekering, autoverzekeringen en verzekering telefoon.

Wie Gaat Welke Zorgverzekering Kosten Betalen?

De premies voor de ziekteverzekering worden nationaal bepaald. Hoe hoog de bijdragen in de toekomst voor de stad en de plattelandsbewoners zijn, de mening zegt niets. Als er een regionaal verschil is in het afschaffen van het vorige systeem, dan is alles gericht op degenen die gezond zijn. Zieke mensen, met name chronisch zieken, zijn dan een soort van risico en het is vanuit het oogpunt van ziekteverzekering zo veel mogelijk te vermijden.

Wat Wordt Verstaan Onder Risico Compensatie?

De risico’s die voortkomen uit chronisch zieken moeten naar het oordeel van gezondheidsexperts een aanvulling krijgen van de zorgverzekering. Dit is een zogenaamde “risicocompensatie”, die het nieuwe systeem rechtvaardiger zou moeten maken. Critici maken zich echter zorgen over het voorstel, omdat mensen die in een grote stad wonen niet slechter af zijn dan mensen op het platteland.

Chronische ziekten zoals diabetes bestaan ​​landelijk. Volgens een nieuwe verordening zullen mensen met diabetes op het platteland in de toekomst financieel slechter af zijn dan zieke mensen die in de stad wonen. Het nieuwe systeem zal alleen de kloof tussen arm en rijk verder verdelen en de verzekerde betaalt nog meer uit eigen zak als hij een redelijke behandeling wil.

0
0
0
0
0
0